Gazdaságfejlesztési stratégia
Alapító okirat
Statútum

Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava je bil ustanovljen leta 2017 za izvedbo razpisov za razvoj in obstanek gospodarstev in kmetijstev na upravičenih območjih, s sedežem na naslovu Mlinska ulica 6f, 9220 Lendava.
V začetku leta 2016 sta se vrhova vlad obeh držav, Madžarske in Republike Slovenije, predsednika vlad Viktor Orban in Miro Cerar na srečanju v Lendavi dogovorila o medsebojni gospodarski pomoči. V ta namen je bil odprt Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava, ki razpolaga z razpisnimi sredstvi. Na podlagi tega je bil sprejet strateški načrt za razvoj regije kjer živi avtohtona madžarska manjšina v Sloveniji.
Pomoči, ki jih zagotavlja Madžarska, so namenjene gospodarskemu razvoju na območju dvojezičnih občin, in sicer občine Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, Šalovci in Hodoš.

Razpisna sredstva
Zavod je od svojih začetkov leta 2017 izvedel 3 uspešne razpisne kroge in sofinanciral več kot 400 projektov.
V zadnjem razpisnem krogu so prijavitelji lahko oddali vlogo za prejem pomoči v dveh kategorijah – kmetijstvo in gospodarstvo, maksimalni znesek pomoči pa je znašal 25.000 EUR.
V preteklih razpisnih krogih je v prvem krogu prejelo pomoč 154 upravičencev, med njimi 8 iz sektorja turizma, 49 podjetnikov in 97 s sektorja kmetijstva. V drugem razpisnem krogu se je izvedlo 39 projektov v podjetniškem sektorju in 121 projektov v kmetijstvu, skupaj 160 uspešnih projektov. V tretjem razpisnem krogu je pomoč dobilo 57 projektov iz sektorja podjetništva in 162 projektov iz sektorja kmetijstva. .