Mikorra várható a támogatási szerződés aláírása?

A támogatási szerződések aláírása a jövő év első felében tervezett.

Melyik bankszámlaszámról kell bizonylatot benyújtani?

A pályázó összes bankszámlaszámáról.

Az Intézet a pályázati felhívást vonatkozóan a következő e-mail címen keresztül kommunikál:
info@profutura.si

Mit jelent az integrátor szerep?

Ha a pályázó integrációs szerepet vállal, akkor a pályázat lezárta után 5 évig, minimum a
támogatás összeg erejéig új szállítói szerződéseket (felvásárlási/szolgáltatási) kell megkötni és
ezeket az Intézet felé évente benyújtani, bankkivonatokkal bizonyítva a teljesítést.

Lesz-e 2021-ben kis pályázat?

A 2021-es évben kis pályázatokat nem tervezünk kiírni. A 2021-es évi pályázatok
mezőgazdaságban közepes, illetve a gazdaságiban nagy pályázatok lesznek.

Szántóföld vásárlása elszámolható költség?

A szántóföld vásárlása nem elszámolható költség.

Az önrészt befizethetem kölcsönből?

Igen, viszont a pályázati tárgyat nem lehet a kölcsön biztosítására felhasználni.

A pályázatok de minimis alapján lesznek kiírva?

Nem, a pályázatok a 702/2014/EU illetve 651/2014/EU rendeletek alapján lesznek kiírva.

Előfinanszírozás esetén mit kell benyújtani?

Be kell nyújtani a Kifizetési Kérelmet, Időközi elszámolást és mellékleteit, Végső kedvezményezetti
saját forrás felhasználásának elszámolásáról szóló igazolás eredeti vagy eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolati példánya, előlegszámlát, illetve a Végső kedvezményezetti
biztosítékot.

A pályázat lehet előfinanszírozva?

Igen, a jóváhagyott támogatási összeg max. 75 %-ban lehet előfinanszírozás, 25 %-ban pedig
utófinanszírozás.

Mikor kell benyújtani az építési engedélyt?

Az építési engedélyt legkésőbb a szerződés aláírásakor kell benyújtani.

Az ingatlanvásárlás milyen mértékben elszámolható költség?

Az ingatlanvásárlás maximum 10 %-ban elszámolható az összköltséghez viszonyítva a
mezőgazdasági és 50% a gazdasági pályázatban.

Mi az üzleti terv?

Az üzleti terv egy olyan dokumentum, amely összefoglalja a vállalat működési és pénzügyi
céljait és részletes terveket, költségvetést tartalmaz, amellyel bemutatják a célok teljesítését.

Mit kell tartalmaznia az árajánlatnak?

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adószámát, megnevezését, aláírását (kivéve
internetről letöltött ajánlat); az ajánlat tárgyának bemutatását: eszközök szállítására irányuló
ajánlat esetén az ajánlattevő nyilatkozatát a generálkivitelezői, kereskedői vagy gyártói státuszra
vonatkozóan, a gyártó(k) megnevezését, a termék(ek) származási országát, a megajánlott
termékek típusát, a gyártó által meghatározott műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek és az egyedi költségkalkuláció
részletes feltűntetését; tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely eszközhöz
tartozik; építési kivitelezésre irányuló ajánlat esetén a részletes építési, kivitelezési
költségvetést, összhangban a pályázat költségvetésével; szolgáltatásra vonatkozó ajánlat esetén
szolgáltatási elemek felsorolását és rövid leírását, ill. hatósági díjtáblázatot, vagy a díj mértékét
igazoló egyéb dokumentumot; az árajánlat érvényességét és az ajánlat kiállításának dátumát,
amely utóbbi a pályázat benyújtását megelőző 60 napnál nem lehet régebbi;

A traktor elszámolható költség?

A traktor a 702/2014/EU Rendelet alapján kiírt pályázaton nem elszámolható költség.

BEFIZETHETEM KÉSZPÉNZBEN IS AZ ÖNRÉSZT?

Az önrész kizárólag átutalással teljesíthető és banki átutalási bizonylattal bizonyítható. Az utalást a Pályázó arról a számláról végzi el, amelyet a rendszerben is rögzített.

MIT KELL MAGYARRA FORDÍTANI?

Csak a három árajánlat tételes magyar fordítására van szükség, de az sem hivatalos fordításként, hanem megfelel az otthoni, akár kézzel, nyomtatott betűkkel írott fordítás is azzal, hogy a pályázó a fordításra az alábbi mondatot rávezeti: „ Aláírásommal igazolom, hogy a magyar nyelvű fordítás az eredeti szöveggel mindenben megegyezik”.

ÁFA ELSZÁMOLHATÓ?

A nem visszaigényelhető állami forgalmi adó (DDV) elszámolható. Ez azt jelenti, hogy aki nem ÁFA-köteles a projekt bruttó értékével (tehát ÁFÁ-val növelt, „cena+DDV”) számolhat. Aki ÁFA-visszaigénylő, a termék(ek) nettó árát kell, hogy alapul vegye a projekt értékének számításakor.

MELYIK ÁRAJÁNLATOT KELL VÁLASZTANOM? KÖTELEZŐ A LEGOLCSÓBBAT?

Az árajánlatok közül a legmegfelelőbbet választhatja. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül a legolcsóbbat kell választani, mert nem mindig a legolcsóbb a leggazdaságosabb. Annyi a teendő, hogy az online adatlap ehhez kapcsolódó részében meg kell indokolni a választást.

A 3 ÁRAJÁNLAT EGY CÉGTŐL SZÜKSÉGES?

A 3 árajánlat 3 különböző cégtől kell, hogy származzon, ám összehasonlítható gépek leírását kell, hogy tartalmazza. Amennyiben lehetséges, mindhárom árajánlaton szerepeljen ugyanaz a típusú gép/eszköz, ám ha ez nem életszerű, úgy rendelkezzenek hasonló paraméterekkel az összehasonlíthatóság érdekében.

MIÉRT KELL 3 ÁRAJÁNLAT?

Az árajánlatok a piaci ár bizonyítását szolgálják.

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás

– link: http://kerdezztervezzpalyazz.hu/nehez-helyzetben-levo-vallalkozas-fogalma-es-palyazati-jelentosege/

a) korlátolt felelősségű társaság esetében, ahol a jegyzett részvénytőkéjének  több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. Ez az eset áll fenn a felhalmozott veszteségek tartalékokból történő levonásakor (és valamennyi egyéb elemből, amelyek általában a társaság saját forrásai részének minősülnek) negatív kumulatív összeg születik, amely meghaladja a jegyzett részvénytőke felét;

b) olyan társaság esetében, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt;

c) a vállalkozás ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a hazai jog alapján megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek a kollektív fizetésképtelenségi eljárásnak a vállalkozás hitelezői kérésére történő elindítására vonatkoznak;

d) Nem kkv vállalkozás esetében, ahol az elmúlt két évben:
i.
a vállalkozás könyv szerinti adósság/saját tőke aránya 7,5-nél magasabb; és

ii.
a vállalkozás EBITDA-val számolt kamatfedezeti rátája nem éri el az 1,0 értéket.

A Pályázónak személyesen kell-e benyújtania pálázati beadványát?

Igen, a Pályázónak a pályázati beadványt, a megfelelő mellékletekkel együtt, személyesen kell benyújtania a Magyar regionális nemzetiségi fejlesztési intézet irodájába.

(Teher) gépjármű beszerzés lehetséges-e?

Tehergépjárművet jelen pályázati kiírásokból nincs lehetőség beszerezni.