BEFIZETHETEM KÉSZPÉNZBEN IS AZ ÖNRÉSZT?

Az önrész kizárólag átutalással teljesíthető és banki átutalási bizonylattal bizonyítható. Az utalást a Pályázó arról a számláról végzi el, amelyet a rendszerben is rögzített.

MIT KELL MAGYARRA FORDÍTANI?

Csak a három árajánlat tételes magyar fordítására van szükség, de az sem hivatalos fordításként, hanem megfelel az otthoni, akár kézzel, nyomtatott betűkkel írott fordítás is azzal, hogy a pályázó a fordításra az alábbi mondatot rávezeti: „ Aláírásommal igazolom, hogy a magyar nyelvű fordítás az eredeti szöveggel mindenben megegyezik”.

ÁFA ELSZÁMOLHATÓ?

A nem visszaigényelhető állami forgalmi adó (DDV) elszámolható. Ez azt jelenti, hogy aki nem ÁFA-köteles a projekt bruttó értékével (tehát ÁFÁ-val növelt, „cena+DDV”) számolhat. Aki ÁFA-visszaigénylő, a termék(ek) nettó árát kell, hogy alapul vegye a projekt értékének számításakor.

MELYIK ÁRAJÁNLATOT KELL VÁLASZTANOM? KÖTELEZŐ A LEGOLCSÓBBAT?

Az árajánlatok közül a legmegfelelőbbet választhatja. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül a legolcsóbbat kell választani, mert nem mindig a legolcsóbb a leggazdaságosabb. Annyi a teendő, hogy az online adatlap ehhez kapcsolódó részében meg kell indokolni a választást.

A 3 ÁRAJÁNLAT EGY CÉGTŐL SZÜKSÉGES?

A 3 árajánlat 3 különböző cégtől kell, hogy származzon, ám összehasonlítható gépek leírását kell, hogy tartalmazza. Amennyiben lehetséges, mindhárom árajánlaton szerepeljen ugyanaz a típusú gép/eszköz, ám ha ez nem életszerű, úgy rendelkezzenek hasonló paraméterekkel az összehasonlíthatóság érdekében.

MIÉRT KELL 3 ÁRAJÁNLAT?

Az árajánlatok a piaci ár bizonyítását szolgálják.

Mikor utaljuk a pénzt az önrész kifizetése után?

VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETTI ELŐLEG (eszközvásárlás) esetén
Támogató a támogatási összeget előleg formájában, egy összegben utalja át Végső kedvezményezett szerződésben megjelölt folyószámlájára a hiánytalan kifizetési kérelem beérkezését követő 30 napon belül. A kifizetési kérelemhez az alábbi mellékletek csatolandók:

a) a pályázatban szereplő termékre megkötött szállítói szerződés, vagy megrendelés,
b) a saját forrás összegének megfelelő összegben kiállított előlegszámla, melyen szerepel a még fizetendő összeg is,
c) a saját forrás átutalásának, azaz az előlegszámla kiegyenlítésének igazolása.
UTÓFINANSZÍROZÁS (beruházás)esetén:
Támogató a támogatási összeget a projekt 100%-os készültségének (igazolt műszaki teljesítés) elérését követően, az elvégzett munkáról és annak anyagköltségéről kiállított számla alapján utalja át Végső kedvezményezett szerződésben rögzített folyószámlájára, a hiánytalan kifizetési kérelem beérkezését követő 30 napon belül. A kifizetési kérelemhez az alábbi mellékletek csatolandók:
a) mindkét fél által aláírt vállalkozási/szállítói szerződés, vagy megrendelés (utóbbi kizárólag eszközbeszerzés esetén),
b) jogerős építési engedély és tervdokumentáció (amennyiben a beruházás engedélyköteles),
b) a saját forrás összegének megfelelő összegben kiállított előlegszámla, melyen szerepel a még fizetendő összeg is,
c) a saját forrás átutalásának, azaz az előlegszámla kiegyenlítésének igazolása.
e) szakmai és pénzügyi beszámoló és mellékletei jelen szerződés 4.5. pontja szerint.

A 25%-ot meghaladó önrésznél, ha szeretnének több pontszámot elérni, kérhetnek kevesebb, mint 75% támogatást?

Igen, minél magasabb az önrész, annál több pontot ér el a pályázó.

A 75% kinek a számlájára írja ki a beszállító? 

A pályázó nevére.

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás

– link: http://kerdezztervezzpalyazz.hu/nehez-helyzetben-levo-vallalkozas-fogalma-es-palyazati-jelentosege/

a) korlátolt felelősségű társaság esetében, ahol a jegyzett részvénytőkéjének  több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. Ez az eset áll fenn a felhalmozott veszteségek tartalékokból történő levonásakor (és valamennyi egyéb elemből, amelyek általában a társaság saját forrásai részének minősülnek) negatív kumulatív összeg születik, amely meghaladja a jegyzett részvénytőke felét;

b) olyan társaság esetében, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt;

c) a vállalkozás ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a hazai jog alapján megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek a kollektív fizetésképtelenségi eljárásnak a vállalkozás hitelezői kérésére történő elindítására vonatkoznak;

d) Nem kkv vállalkozás esetében, ahol az elmúlt két évben:
i.
a vállalkozás könyv szerinti adósság/saját tőke aránya 7,5-nél magasabb; és

ii.
a vállalkozás EBITDA-val számolt kamatfedezeti rátája nem éri el az 1,0 értéket.

A Pályázónak személyesen kell-e benyújtania pálázati beadványát?

Igen, a Pályázónak a pályázati beadványt, a megfelelő mellékletekkel együtt, személyesen kell benyújtania a Magyar regionális nemzetiségi fejlesztési intézet irodájába.

A pályázat tárgyát … legfeljebb 5 eszköz beszerzése képezheti – ezt úgy kell értelmezni, hogy lehet 2 szék + 2 asztal + még 1 db valami?

Igen, így értjük az 5 eszközt.

Bútorzat egy tételként vagy darabonként pályázható?

Azon vállalkozások, melyek tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a beszerzendő eszköz (pl. vendéglátás) beszerezhetnek bútort, azokat darabonként számítva.

Beruházásnál csak 5 féle munkát végezhet el? Kiírás szerint csak az eszközök száma van maximalizálva.

Beruházásnál nincs az elvégezhető munkák száma maximalizálva.

5 eszközön belül vásárolható pl. 10 varrógép, 3 hűtő és 2 kazán?

Az eszközök száma a beszerzendő eszközök teljes mennyiségét jelenti, nem az eszköz-típusok mennyiségét. Kivételt az összekapcsolódó egységet képző eszközök jelentenek, melyekbe beletartoznak a gyümölcsösök és az ültetvények. Ezeknél az összekapcsolódó eszközök együtt képeznek egy eszközt.
A kérdéssel kapcsolatosan továbbá megjegyzendő, hogy varrógép és hűtő eszköz, a kazán pedig beruházás kategória. A kettőt kombinálni a kispályázatokban nem lehet. A varrógép és a hűtő két külön tevékenységet takar, tehát együtt nem pályázható. Az egyiket lehet kiválasztani a két eszközből, amely a vállalkozása elsődleges tevékenységéhez illeszkedik.

(Teher) gépjármű beszerzés lehetséges-e?

Tehergépjárművet jelen pályázati kiírásokból nincs lehetőség beszerezni.

Lehet-e pályázni használt gépre/eszközre?

A Támogató egyedi elbírálása alapján, jóváhagyható olyan használt eszköz beszerzésére irányuló pályázat is, amelynek összértéke meghaladja a 100.000 eurót és az eszköz hivatalos forgalmazótól, legalább 1 év garancia biztosítása mellett kerülne beszerzésre.