Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava

Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva

  • Mlinska ulica 6/f,
    9220 Lendava

  • Hivatalos fogadóórák:,
    Kedd/Csütörtök: 9h-15h,Szerda: 9h-17h

  • 02/ 620 07 85,
    info@profutura.si

Mikor utaljuk a pénzt az önrész kifizetése után?


VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETTI ELŐLEG (eszközvásárlás) esetén
Támogató a támogatási összeget előleg formájában, egy összegben utalja át Végső kedvezményezett szerződésben megjelölt folyószámlájára a hiánytalan kifizetési kérelem beérkezését követő 30 napon belül. A kifizetési kérelemhez az alábbi mellékletek csatolandók:

a) a pályázatban szereplő termékre megkötött szállítói szerződés, vagy megrendelés,
b) a saját forrás összegének megfelelő összegben kiállított előlegszámla, melyen szerepel a még fizetendő összeg is,
c) a saját forrás átutalásának, azaz az előlegszámla kiegyenlítésének igazolása.
UTÓFINANSZÍROZÁS (beruházás)esetén:
Támogató a támogatási összeget a projekt 100%-os készültségének (igazolt műszaki teljesítés) elérését követően, az elvégzett munkáról és annak anyagköltségéről kiállított számla alapján utalja át Végső kedvezményezett szerződésben rögzített folyószámlájára, a hiánytalan kifizetési kérelem beérkezését követő 30 napon belül. A kifizetési kérelemhez az alábbi mellékletek csatolandók:
a) mindkét fél által aláírt vállalkozási/szállítói szerződés, vagy megrendelés (utóbbi kizárólag eszközbeszerzés esetén),
b) jogerős építési engedély és tervdokumentáció (amennyiben a beruházás engedélyköteles),
b) a saját forrás összegének megfelelő összegben kiállított előlegszámla, melyen szerepel a még fizetendő összeg is,
c) a saját forrás átutalásának, azaz az előlegszámla kiegyenlítésének igazolása.
e) szakmai és pénzügyi beszámoló és mellékletei jelen szerződés 4.5. pontja szerint.