Szabályzat vállalkozási
Pályázati felhivas-kisvállalkozások

 

Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva”

pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro-
és kisvállalkozások eszközbeszerzéseinek és beruházásainak támogatása

A kisvállalkozások és az idegenforgalom fenntartásáról és fejlesztésének ösztönzéséről azon községek területén, ahol a magyar őshonos nemzeti közösség él, a 2017-2020-as tervezési időszak szabályzata alapján (Népújság, 61. évfolyam 10. sz.) a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva, Malom utca 6/F, 9220 Lendva, közzéteszi a következő

pályázati felhívást

a kisvállalkozások fenntartásáról és fejlesztésének ösztönzéséről a 2017-es évben

 1. A pályázat célja

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása muravidéki egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások számára technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából. Az adott társaságok méret szerinti meghatározása a szabályzatban található.

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása
 • a gazdasági tevékenységek erősítése
 • a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése
 • a kivitel növelése, és a behozatali cikkek felcserélése hazai termékekkel
 • a foglalkoztatottság fenntartása és növelése
 1. A pályázat beadási határideje és módja

A pályázat benyújtásához a Pályázónak regisztrálnia kell elektronikusan a https://www.profutura.si/ honlapon. Itt ki kell töltenie a pályázati kategóriának megfelelő elektronikus pályázati adatlapot. A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2017. október 23-tól, 2017. november 6-ig tart. A pályázati űrlapot teljesen és helyesen kell kitölteni a www.profutura.si honlapján található applikációban A kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot valamint a mellékletek másolatait a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva (Malom utca 6/F címen található) irodájába személyesen kell eljuttatni.

Időben érkezettnek tekintendő az a pályázati dokumentáció, amely 2017. november 6-án, 14.00-óráig leadásra kerül.

Az online felületen, ill. a papíron beadott dokumentumok közötti ellentmondás esetén, a papír alapon beadott, aláírt dokumentum az irányadó.

 1. A támogatás rendeltetése és intenzitása

A 2013. december 18-i, 1407/2013 számú (EU) Közösségi Rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkében foglalt ‘de minimis’ szabály értelmében azon pályázó, aki a ‘de minimis’ által Szlovénia területén engedélyezett támogatási keretet már kimerítette, jelen pályázati felhívásban biztosított támogatásra nem jogosult.

Azon pályázó, aki az előző pályázati körben pályázatot nyert, és az ott meghatározott elszámolási határidőt nem teljesíti (2017. december 4.) az újonnan kiírt pályázati felhívások nyerteseiről történő döntéskor a pályázati rendszerből kizárásra kerül (a döntés 2017. december 4-et követően születik ebben a körben).

 1. Pályázni lehet minden olyan projekttel, amely elősegíti az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességét és fennmaradását.

 2. A pályázat tárgyát az a) pontban vázolt projektek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó legfeljebb 5 eszköz képezheti.

 3. Kizárólag az adott vállalkozás elsődleges tevékenységéhez kapcsolódó eszköz beszerzése támogatható.

 4. A támogatás intenzitása a pályázat tárgyát képező eszközbeszerzés összértékének legfeljebb 75%-os vissza nem térítendő támogatás.. A Pályázónak legalább 25%-nyi önrészt kell biztosítania.

 5. A támogatás összege nem biztosít fedezetet a vám összegére.

 6. A támogatási összeg forintban kerül meghatározásra a 2017. október 23-án érvényes MNB középárfolyamon. Az árfolyamváltozásból eredő többletköltséget a pályázó vállalja.

 7. A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését és az önrész befizetésének igazolását követően történik. A végső kedvezményezetti támogatási szerződés megkötése előtt megkezdett projekt megvalósítása esetén a támogatás folyósítása előleg formájában nem lehetséges.

Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylő, úgy csak az ÁFA nélküli összeg maximum 75 %-ának értékéig jogosult a támogatásra.

 1. A pályázat keretösszege

A pályázati keretösszeg: 330.000 EUR.

A beérkezett pályázatok értékelésének függvényében a pályázati keretösszeg módosulhat.