Szabályzat mezőgazdasági
Pályázati felhivas-mezőgazdaság

Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva”

pályázati felhívása az elsődleges mezőgazdasági tevékenységek és a parasztgazdaságban történő kiegészítő tevékenységek fenntartására és fejlesztésének ösztönzésére

A mezőgazdaság és a vidék fenntartásáról és fejlesztésének ösztönzéséről, azon községek területén, ahol a magyar őshonos nemzeti közösség él, a 2017-2020-as tervezési időszak szabályzata alapján (Népújság, 61. évfolyam 10. sz., módosítva Népújság, 2019, június 12-én) a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva, Malom utca 6/F, 9220 Lendva, közzéteszi a következő

pályázati felhívást

a mezőgazdasági tevékenységek fenntartására és fejlesztésének ösztönzésére a 2019-es évben

  1. A pályázat célja

A támogatási eszközök folyósítása muravidéki feldolgozással és forgalmazással, illetve a parasztgazdaság nem mezőgazdasági tevékenységével foglalkozó természetes személyek tevékenységének a fejlesztése céljából valamint mezőgazdasági termelők számára, mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzésére.

A pályázat részcéljai:

  • a szülőföldön maradás és boldogulás
  • a családi mezőgazdasági tevékenységek erősítése
  • a mezőgazdasági termelés korszerűsítése
  • a mezőgazdasági és élelmiszeri termékeknek a parasztgazdaságban való feldolgozásával és forgalmazásával történő diverzifikálása, valamint a nem mezőgazdasági tevékenységek bevezetése a parasztgazdaságban
  • a foglalkoztatottság fenntartása és növelése
  1. A pályázat beadási határideje és módja

A pályázat benyújtásához a Pályázónak regisztrálnia kell elektronikusan a https://www.profutura.si honlapon. Itt ki kell töltenie a pályázati kategóriának megfelelő elektronikus pályázati adatlapot. A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2019. június 21-től, 2019. július 22-ig tart. A pályázati űrlapot teljesen és helyesen kell kitölteni a https://www.profutura.si  honlapján található applikációban. A kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot valamint a mellékletek másolatait a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva (Malom utca 6/F címen található) irodájába személyesen kell eljuttatni.

Időben érkezettnek tekintendő az a pályázati dokumentáció, amely papír alapon 2019. július 22-én, 12.00-óráig leadásra kerül.

Az online felületen, ill. a papíron beadott dokumentumok közötti ellentmondás esetén, a papír alapon beadott, aláírt dokumentum az irányadó.